جدیدترین روش فروپاشی پیوندهای مولکولی لاستیک

به تازگی مسیری ساده برای فروپاشی لاستیک از طریق واکنش های فراگذاشت عرضی فراهم شده است.

به گزارش کلیک، روش جدیدی در بازفرآوری مواد لاستیکی با اتصال عرضی با باز کردن قطعات کاتالیزوری زنجیره های پلیمری، که نیازمند فرآیندهای مکانیکی انرژی بر نیست، ارائه شده است. نسل اول و دوم کاتالیزور روتنیم گرابز(Grubbs’ ruthenium ) ، پیوندهای دوگانه در شبکه های پلی بوتادین (pBd) را با واکنش های فراگذاشت (قلب) (CM) به منظور تولید مولکول هایی که به آسانی قابل حل باشند، تجزیه می کند. کاهش چشمگیر وزن مولکولی تا حدود ۲۰۰۰ گرم بر مول با روش کروماتوگرافی اندازه طردی مشاهده شد و شکست شبکه های اتصال عرضی با روش رئومتری تایید شد. این فرایند با یک ورق لاستیک استایرن- بوتادین(ترکیبی رایج در لاستیک خودرو)، با یک کاتالیزور G2 و یک دی استر برای سرعت بخشیدن به شکست تکرار شد. مقدار کافی کاتالیزور G2 و یک دی استر به ورق لاستیک استایرن بوتادین برای تسریع فروپاشی آن به قطعات ریز لاستیک افزوده شد. این واکنش می تواند در دمای اتاق در ۲٫۵ ساعت انجام شود. افزایش زمان و درجه حرارت واکنش، میزان فروپاشی را افزایش داده و تحت چنین شرایطی بخشی از فروپاشی لاستیک با افزودن تنها کاتالیزور G2 رخ بدون نیاز به یک دی استر رخ می دهد. ما بر این باوریم که گروه همتای اتیلن در ساختار زنجیره PBd می تواند در واکنش CM شرکت کند و قادر به فروپاشی شبکه اتصال عرضی به مولکولهای منفرد با ساختارهای طناب مانند است.

منبع: pubsبدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *