خلق بافت های مصنوعی که با نور فعال می شوند

دانشمندان سال هاست که به دنبال روش هایی برای خلق سلول های سنتتیک یا به عبارتی مصنوعی و در نتیجه بافت های سنتتیک هستند.

به گزارش کلیک، محققان دانشگاه آکسفورد نوع جدیدی از بافت سنتتیک ساخته شده از سلول های سنتتیک توسعه داده اند که قادرند با یکدیگر تعامل برقرار کنند. در مقاله ایی که توسط این محققان در مجله Science Advances منتشر شد، موارد کاربرد بافت سنتتیک و روش های ارتقاء ماده به کمک این بافت توضیح داده شده است.

ایده ای که همواره وجود داشته این است که می توان از این بافت های سنتتیک برای جایگزینی بافت در ارگانیسم های زنده که فعالیت ناقص دارند استفاده کرد. علاوه بر این، برای کار با بافت واقعی موجود و تأمین قابلیت های جدید مثل تزریق دارو در شرایط ضروری نیز می توان از آن بهره برد.

در این پژوهش جدید، محققات فرآیندی را گزارش می دهند که امکان خلق نوعی بافت سنتتیک فراهم می شود که سلول هایش از طریق سیگنال های الکتریکی قابلیت تعامل با یکدیگر را دارند؛ درست به همان شیوه که نرون ها با یکدیگر ارتباط دارند.
طبق توضیحات تیم پژوهشی، این بافت سنتتیک با استفاده از چاپگر سه بعدی خلق می شود؛ چاپگر صدها سلول سنتیک فردی تشکیل دهنده بافت را چاپ می کند. هر یک از این سلول ها در واقع به صورت قطره آبی است که در لیپید محصورر شده و هر سلول دارای اندکی DNA است که برای واکنش با نور برنامه ریزی شده است. هر سلول دارای منافذ پروتئینی است که در صورت فعال شدن توسط DNA امکان عبور یون ها از سلولی به سلول دیگر فراهم می شود که از لحاظ فیزیکی موثر است. نتیجه یک بافت سنتتیک ساخته شده از سلول های سنتتیک است که در صورت وجود یک منبع نوری ساده می تواند منجر به تعامل با یکدیگر در همان بافت شود. این ارتباطات و تعاملات را می توان با کنترل قسمتی از بافتی که در معرض نور است مهار کرد.

در حال حاضر، این بافت در مرحله آزمایش است. هر چند پیشرفت انواع بافت های سنتتیک مفید را نشان می دهد. تیم پژوهشی تصدیق می کند که استفاده از این بافت ها در کاربردهای واقعی همچنان با محدودیت هایی مواجه است- به عنوان مثال، برای اینکه بافت سنتتیک بتواند با بافت واقعی ارتباط برقرار کند باید به طریقی دستخوش تغییر شود و برای کار در دیگر محیط های آبی نیز ایجاد تغییر الزامی است. تیم پژوهش قصد دارد پیچیدگی بافت را افزایش دهد.

منبع:physبدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *