تماشاکنید؛ ویدئوی جالب تست سقوط از ارتفاع HTC 10 و Galaxy S7

در دنیای گوشی های هوشمند رقابت شدیدی بین تولیدکنندگان وجود دارد و هر کدام سعی در ارتقا کیفیت محصولات خود در حوزه ها مختلف دارند؛ در ادامه ویدئوی جالبی را از تست سقوط از ارتفاع دو گوشی هوشمند معروف بازار را به نظاره می نشینیم.

کلیک – در دنیای گوشی های هوشمند رقابت شدیدی بین تولیدکنندگان وجود دارد و هر کدام سعی در ارتقا کیفیت محصولات خود در حوزه ها مختلف دارند؛ در ادامه ویدئوی جالبی را از تست سقوط از ارتفاع دو گوشی هومند معروف بازار را به نظاره می نشینیم.

یک دیدگاه