با کمک فناوری جدید، بدون باز کردن کتاب آن را بخوانید

گروهی از محققان دانشگاه MIT یک دستگاه تصویر برداری ساختند که قادر است مطالب کتاب را بدون باز کردن آن بخواند.

به گزارش کلیک، این دستگاه از فناوری امواج تراهرتز بهره می برد. این فناوری در واقع نواری از امواج الکترومغناطیس تراهز است که در طیف الکترومغناطیس بین امواج مایکروویو و مادون قرمز قرار دارد. با توجه به این که ترکیبات شیمیایی مختلف، فرکانس های مختلفی از امواج تراهرتز را جذب می کنند، این امواج قادرند در زمان تصویربرداری، سطح کاغذ و مرکب را از یک دیگر تفکیک کنند. محققان MIT برای استفاده از این ویژگی یک الگوریتم طراحی کردند که اطلاعات مربوط به میزان و نحوه جذب پرتوهای تراهرتز را با حداکثر دقت گردآوری کند. سپس با استفاده از الگوریتم دیگری، این اطلاعات را پردازش کردند تا تصویر هر برگ از کاغذ به همراه متن تایپ شده روی آن به دست آید.
محققان در یک آزمایش مجموعه ای از برگه ها را که روی هریک واژه ای تایپ شده بود در این دستگاه قراردادند و توانستند محتوای ۹ برگه اول را بدون ورق زدن آن ها بخوانند.
دوربین تراهرتز مورد استفاده در این دستگاه، امواج تراهرتز را در بازه های زمانی بسیار کوتاه تولید می کند. این امواج پس از برخورد با سطح کاغذ و هوای محبوس در بین صفحات کاغذ، بازتاب و توسط حسگرهای درونی دوربین جذب می شود. سپس با محاسبه زمان تابش و بازتابش امواج، فاصله هربرگ از کاغذ با دوربین محاسبه می شود و با پردازش این اطلاعات به همراه اطلاعات مربوط به انرژی امواج بازتابی، ویژگی های شیمیایی سطح هربرگ کاغذ به دست می آید و در نهایت امکان خواندن متن مندرج در آن فراهم می شود.بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *