تماشا کنید؛ از برند جدید بیوک تا قابی عجیب برای آیفون ۷

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

از Avenir زیر برند لوکس بیوک، فناوری رشد سریع چمن با نور LED، قابی عجیب برای آیفون ۷ و رایج ترین سرطانها در ایران را امروز در بیست و چهارمین صد و بیست ثانیه ببینید.

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه شنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد

یک دیدگاه