آغاز مبارزه با قاچاق کالا در بازار رایانه

در بازرسی‌ها سندیت کالا از طریق فاکتور فروش بررسی می‌شود و درباره کالاهایی که واردات آنها معتبر نبود دستور جمع‌آوری از واحد صنفی صادر شده است.

به گزارش کلیک، مهدی میرمهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: با هماهنگی انجام شده بین اتحادیه و اتاق اصناف، آغاز طرح مبارزه با کالای قاچاق در صنف رایانه از ۱۵ مهرماه به اول آبان موکول شده و از امروز آغاز می شود.

میرمهدی افزود: در این مدت اطلاع‌رسانی کامل درباره جمع‌آوری کالای قاچاق به واحدهای صنفی انجام شد و بازرسی‌های صنفی افزایش یافت تا با اقدامات درون صنفی، واحدها برای آغاز طرح مبارزه با کالای قاچاق آماده شوند.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران توضیح داد: در این بازرسی‌ها سندیت کالا از طریق فاکتور فروش بررسی می‌شود و درباره کالاهایی که واردات آنها معتبر نبود دستور جمع‌آوری از واحد صنفی صادر شده است.

به گفته وی، برای کاهش ضرر و زیان، به واحدهای صنفی توصیه شد پیش از اجرای طرح اگر کالاهایی از این نوع دارند آن را با قیمت کمتر یا در شهرستان‌ به فروش برسانند و از واحد صنفی جمع‌آوری کنند.

میرمهدی گفت: معتقدیم در صنف رایانه کم‌اظهاری وجود دارد اما به دلیل تعرفه گمرکی مناسب، قاچاق در این بازار نداریم.

یک دیدگاه