تماشا کنید؛ از کشف مناطق ناشناخته در زمین تا سه گوشی جدید از آیفون

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

از ماهوارهای مینیاتوری ناسا، محصول لوکس آزرا ۲۰۱۶، کشف مکانهای ناشناخته کره زمین و اپل سه ایفون جدید می سازد را امروز در سی و هشت مین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه را سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.

2 دیدگاه