ویدئو فوق العاده از رونمایی نسل جدید پردازش در کامپیوترها

دانشمندان دانشگاه MIT روش جدیدی را برای پردازش در کامپیوترها و پیشنهاد داده اند که در آینده جایگزین روش فعلی خواهد شد. در ویدئویی که در ادامه مشاهده می کنید، این تکنیک جالب به نمایش در امده است. با کلیک همراه باشید.

3 دیدگاه