انفجارهای رادیویی فضایی، منشاء خارجی دارند

نزدیک به یک دهه است که دانشمندان در تلاشند تا از منشا برخی از مرموزترین سیگنال های انفجاری در جهان به نام انفجار رادیویی سریع باخبر شوند. طبق داده های بدست آمده از تلسکوپ مولونگلو این انفجارها منشا خارجی دارند.به گزارش کلیک، این انفجارهای انرژی که تنها چند میلی ثانیه طول می کشند تقریبا یک میلیون برابر درخشان تر از هر چیزی هستند که ما در کهکشان دیده ایم، و مسافت های طولانی را می پیمایند. اما با وجود آنکه بیش از ۲۰ نمونه آن کشف شده، دانشمندان هنوز مطمئن نیستند که این انفجارها از کجا آمده اند و منشا آن ها چیست. اکنون محققان با غیرمحتمل شمردن هر نوع منبع زمینی یک گام جلوتر رفته اند.

قبل از اینکه ما بتوانیم با اطمینان در مورد منشا FRBها سخن بگوییم باید چندین فرضیه بررسی شوند، شاید عجیب ترین چیزی که ماه گذشته توسط دانشمندان هاروارد نقل شده این است که FRBها می توانند نوعی سیگنال های خارجی باشند.

اما همین حقیقت که ما می دانیم پاسخ خود را باید در فضا جستجو کنیم خود یک دستاورد بزرگ است. این موضوع ممکن است امری روشن به نظر برسد، اما فراموش نکنیم که در سال ۱۹۹۸ محققان تصور می کردند نوع جدیدی از سیگنال های رادیویی را کشف کرده اند که از فضا نشات گرفته است، ۱۷ سال بعد آن ها پی بردند که این سیگنال های رادیویی ناشی از اجاق میکروویو در وسایل تحقیقاتی خود بودند.

تشخیص منشا این سیگنال های رادیویی بدان دلیل سخت است که ما آن ها را اغلب با استفاده از تلسکوپ های رادیویی تک دیشه می یابیم که این تلسکوپ ها می توانند این سیگنال ها را به خوبی دریافت کنند اما اطلاعاتی از منشا آن ها فراهم نمی کنند.

تلسکوپ های رادیویی تک دیشه معمولی ارسال هایی را که از بالای جو زمین نشات می گیرند را به سختی دریافت می کنند.

برای غلبه بر این مشکل و حذف منابع FRB تداخل گر زمینی، محققان از تلسکوپ مولونگلو در قلمرو پایتختی استرالیا (ACT) استفاده کردند که دارای یک منطقه جمع آوری با مساحت ۱۸۰۰۰ متر مربع است.

این منطقه جمع آوری بزرگ بدان معناست که تلسکوپ برای جمع آوری FRBها ایده آل است اما در سال ۲۰۱۳ محققان تشخیص دادند که ساختار این تلسکوپ به گونه ای است که نمی تواند هر نوع سیگنال نشات گرفته در جو را شناسایی کند.

بنابراین محققان با استفاده از داده های مولونگلو به جستجوی آثار FRBها می پردازند، بدین صورت که تلسکوپ باید هر روز ۱۰۰۰ داده TB بیابد که این کار آسانی نیست. ایده آن بود که اگر تلسکوپ سیگنال ها را کشف می کرد، نتیجه آن بود سیگنال ها از فضای خارجی نشات گرفته بودند.

در نهایت، آن ها سه سیگنال FRB جدید در داده های تلسکوپ را آشکار کردند که به خوبی منطبق با سیگنال هایی بودند که قبلا گرفته شده بود که از زمین نشات نگرفته بودند.

نتایج آن ها یافته های بدست آمده در ابتدای امسال را تایید می کرد، یعنی زمانی که محققان توانستند منبع FRB را مشخص کنند که یک کهکشان کوتوله کوچک بود که سه بیلیون سال نوری از زمین فاصله داشت.

اما اکنون منابع این سه سیگنال FRB که جدیدا کشف شده اند نسبتا مبهم باقی می ماند، به جز دانستن این حقیقت که آن ها نشات گرفته از این جهان نیستند، طبق داده ها این سه FRB از سمت صورت فلکی های کشتی دم و مار باریک می آیند (توسط سه ستاره قرمز در شکل زیر مشخص شده اند):

تلسکوپ مولونگلو با این امید به روز رسانی شده است که بتواند در آینده بینش و فهم بیشتری ایجاد کند، تا آنجا که بتواند منشا کهکشانی خاص را مشخص کند.

کشف منشا و مبدا انفجارها کلیدی برای دانستن این موضوع است که چه چیزی آن ها را ایجاد می کند. هر انفجار مربوط به یک کهکشان خاص است.

امید است که مولونگلو برای انفجارهای بیشتر مفید به عمل آید.بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *