int(0)
|
آریا کرنافی">آریا کرنافی

Mercalli جادوگری که لرزش تصاویر را می‌گیرد!

حتما برای شما هم پیش آمده که زمان ضبط تصاویر با دوربین، دستتان تکان خورده و فیلم‌هایتان دچار لرزش‌های خفیف یا شدید شود. راه حل این موضوع جادوی Mercalli است.

int(0)
تدوین تصویر
|
آریا کرنافی">آریا کرنافی

بهترین نرم افزارهای تدوین فیلم

همانطور که می دانید نرم افزارهای تدوین بسیاری وجود دارند که هریک توانایی ها و امکانات خاص خود را دارند. در این بین بعضی از آن ها برای کاربران عام و بعضی برای خاص طراحی و تولید شده اند.