int(0)
کتاب نیوتن
|

عنوان گران ترین کتاب علمی سال به یک جلد از نخستین کتاب نیوتن رسید

معمولا کتاب های علمی در مقابل کتاب های رمان و دیگر شاخه ها که فروش بهتری دارند، شانس کمتری برای کسب عنوان گران ترین کتاب سال را دارند اما در حراجی کریستی در لندن همه این معادلات بر هم خورد.