int(0)
|

آموزش از بین بردن جوش و لک های صورت با فتوشاپ

اگر دوست دارید یک تصویر کامل و بدون عیب و نقص از چهره خود داشته باشید ولی با نرم افزار فتوشاپ چندان آشنا نیستید، این آموزش به بهترین شکل شما را راهنمایی می کند.

int(0)
|

حذف کردن اشیای اضافه موجود در تصاویر با فتوشاپ

اگر دوست دارید اشیای اضافی موجود در تصاویر خود را با استفاده از نرم افزار فتوشاپ به راحتی حذف کنید، این آموزش را دنبال نمایید.

int(0)
|

با فتوشاپ به سادگی تغییر چهره دهید

اگر می خواهید با استفاده از فتوشاپ شکل چشم ها، دهان و سایر بخش های صورت خود و دیگران را به راحتی تغییر دهید و تغییر قیافه ای کامل روی صورت پیاده کنید، با ما همراه شوید.