۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ الی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

این رویداد به پایان رسیده است

کنفرانس DAM نیویورک ۲۰۱۷ کنفرانسی است که در طی ۱۵ سال به صورت مداوم و منظم تشکیل شده است و محور اصلی این کنفرانس بررسی روند تحول و ساختار شهری و سازه ها براساس تکنولوژی های روز است.

رشد ساخت و ساز شهری رابطه مستقیمی با تکنولوژی دارد و می توان گفت در آمد بسیار زیادی نیز در این بخش در گردش است. در کنفرانس DAM نیویورک ۲۰۱۷ روند انقلابی حرکت سازه ها از یک بافت ساده به سمت بافت پیشرفته بررسی می شود و نظر ها و انتقادات و پیشنهاد‌ها در زمینه بهتر شده ساخت و ساز سازه ها بررسی می شود.

در واقع می توان این کنفرانس را به عنوان بزرگ ترین کنفرانس مدیریت دارای هایی دیجیتال خواند که در واقع یک محیط خاص برای تبادل دانش و تجارب حرفه ای است. در این کنفرانس میز گرد های بسیار مؤثری برگزار می شود و از دیدگاه کاربران نیز استفاده می شود.

در این کنفرانس بر زمینه های متفاوت تأثیر تکنولوژی بر سازه های شهری مورد بررسی قرار می گیرد و در واقع این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که چه تکنولوژی در روند بهبود این ساختار تاثیر دارد.

مخاطبان این کنفرانس از قشر های مختلف هستند و نمی توان این کنفرانس را بسیار اختصاصی خواند و سخنران های بسیار معتبری نیز در این کنفرانس به سخنرانی و اشتراک تجربیات خود می پردازند.

مشخصات رویداد
مکان
London
آدرس
Henry Stewart Events Russell House 28/30 Little Russell St.
پست الکترونیکی
claires@henrystewart.co.uk
شماره تماس (ها)
+44 (0)20 7092 3494
وب سایت
http://www.henrystewartconferences.com

هم اکنون به اشتراک بگذارید