.

آدرس

تهران، کارگر شمالی، روبروی بیمارستان قلب، خیابان شکرالله، پلاک ۱۰۲، طبقه ۵

تلفن دفتر

(+98)21-43067

داخلی 530