تیم EMP

آقایان پرهام زهیری، عرفان میاهی و مجتبی روحی بخش در قالب تیم “EMP” در ماراتن هاکاتوریسم حضور پیدا کرده اند.

این تیم چالش شماره دوم از مسابقه را به عنوان “چالش معرفی و فروش محصولات محلی ( غذا، لباس، صنایع دستی، انواع سوغاتی‌ها … )

یک دیدگاه