تیم Noobs

آقایان نریمان اسماعیل فرد، مجتبی شریف، علیرضا نصیرزاده و صدرا صمدی در قالب تیم “Noobs” در ماراتن هاکاتوریسم حضور پیدا کرده اند.

این تیم چالش شماره یک از مسابقه را به عنوان “چالش بلده‌ها ( پیدا کردن بهترین و مطمئن‌ترین تورلیدر و بلده‌ی شهر! )”

یک دیدگاه