چهار قلوها

با نزدیک شدن به پایان روز اول این تیم چهار نفره برای برتری و قرار گرفتن در جایگاه های اول تا سوم و دریافت جایزه تلاش می کنند

یک دیدگاه