از کشف گل خشک شده در سیاره مریخ تا ساخت شهر های بزرگ بر روی اقیانوس آرام

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

از ساخت اولین شهر جهان در اقیانس آرام، کشف گل خشک شده در مریخ، انتقال دارو در بدن به وسیله دستگاه های بسیار کوچک و تشخیص سلامت درختان از طریق امواج صوتی را امروز در هشتاد و نه و مین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.