از اضافه شدن قابلیت های جدید در تماس های ویدئویی تا جزئیات آپدیت جدید بازی The Revolution

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

از جزئیات آپدیت جدید بازی Dog Watch، ساخت تلسکوپ فوق پیشرفته برای شکار افق سیاه جاله ها، بررسی جزئیات آپدیت جدید بازی HomeFront The Revolution و اضافه شدن قابلیت های جدید در بروزرسان جدید اسکایپ را امروز در یکصد و ششمین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه دوشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد