لباس هوشمندی که به محیط واکنش نشان می دهد

یک دانشمند ایرانی موفق به طراحی لباس هوشمندی شده است که می تواند به اتفاقات محیط واکنش نشان دهد.

به گزارش کلیک، بهناز فرهی یکی از دانشمندان ایرانی است که تحصیلات خود را در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا به اتمام رسانده است. این فرد لباس ۳ بعدی هوشمندی را طراحی نموده که با مجهز بودن به دوربین و سنسور های پیشرفته می تواند نگاه دیگر افراد را تشخیص داده و به آن ها واکنش دهد. این لباس با توجه به نگاه افراد مقابل و خصوصیات آن ها اشکال مختلفی را از خود به نمایش می گذارد. خانم فرهی می گوید: این لباس همچون پوست دومی برای انسان است و نفس می کشد.