ماشین های جالب و مدرن راه سازی و کشاورزی را ببینید

با پیشرفت فناوری و صنعت و رشد جمعیت، ماشین ها نیز دچار تحولات بسیاری شده اند، به گونه ای که امروزه برای هر کار به خصوص ماشین آلات ویژه ای تولید شده و روانه بازار می شود.

به گزارش کلیک، صنایع راه سازی و کشاورزی نیز از این ماجرا مستثنی نیستند و هر کدام از صد ها ماشین ویژه استفاده می کنند. در این فیلم می توانید تعدادی از ماشین آلات جالب و مدرنی که در این صنایع به کار گرفته می شود را مشاهده کنید. ماشین هایی که به صورت خودکار خیابان ها را مانع گذاری می کنند، ماشین هایی که چمن ها و مواد زائد اطراف خیابان ها را پاک می کنند، ماشین هایی که دیواره های تونل ها و زیرگذر ها را پاک و تمیز می کند، ماشین های فوق العاده ای که به صورت خودکار سنگ ها را مثل نخ در یکدیگر بافته و سپس خیابان را سنگفرش می کند، ماشین های برداشت محصول که در کمتر از چند ثانیه صد ها کیلو صیفی جات از زمین برداشت می کنند و… از جمله موارد قابل مشاهده در این فیلم است.