لذت آشپزی در آشپزخانه هوشمند

شرکت IKEA که در زمینه تولید لوازم خانگی فعالیت دارد، آشپزخانه هوشمندی را طراحی کرده که عمل آشپزی را آسان و لذت بخش می کند.

به گزارش کلیک، این طرح که “آشپزخانه مفهومی ۲۰۲۵” نام دارد، به شما اجازه می دهد دستور پخت غذا و مواد مورد نیاز به همراه مقدار آن را روی تخته هوشمند آشپرخانه مشاهده کنید. این آشپرخانه هوشمند شما را به صورت گام به گام در هنگام پخت مواد یاری می کند و حتی امکان فیلم برداری از مراحل آشپزی نیز وجود دارد.