باهوش ترین پرنده جهان را بشناسید

آیا می دانستید طی بررسی های انجام شده، کلاغ ها با هوش ترین پرندگان جهان هستند؟

به گزارش کلیک، همانطور که در این فیلم مشاهده می کنید، کلاغ می تواند ظرفیت آب موجود در ظرف ها را تشخیص داده و با انداختن سنگ به دورن آن ها باعث بالا آمدن آب و در نهایت دسترسی به غذای موجود در ظرف شوند. اگر چه مغز این پرندگان از میمون ها بسیار کوچکتر است، ولی هوش کلاغ با میمون یکسان بوده و حتی می توانند چهره اشخاص را به یاد بیاورند.