مریخ را به صورت ۳۶۰ درجه ببینید

ناسا برای اولین بار تصاویر ۳۶۰ درجه ثبت شده با کاوشگر Curiosity از سطح مریخ را منتشر کرد.

به گزارش کلیک، در این فیلم می توانید تصاویر ۳۶۰ درجه از مریخ را مشاهده کنید.