دسترسی همیشگی به آب تمیز با بطری هوشمند Ecomo

بطری آب هوشمند Ecomo با هدف تامین آب تمیز برای همه افراد و کاهش مصرف بطری های پلاستیکی طراحی شده است.

به گزارش کلیک، تیم طراحی کننده این بطری مدعی است که شما با استفاده سه ماهه از آن می توانید در مصرف ۲۲۸ بطری پلاستیکی صرفه جویی کنید. برای آزمایش سلامت، دما و مواد معدنی موجود در آب بطری کافیست تا آن را تکان دهید و نتیجه را روی دستبند هوشمند مخصوص مشاهده کنید. این بطری دارای فیلتر هایی است که با چرخش بخش زیرین آن فعال شده و آب داخل بطری را تصفیه می کند. این بطری همراه با یک دستبند هوشمند عرضه می شود.