فناوری به کمک داوران فوتبال می آید

سازمان فیفا به دنبال راه اندازی فناوری جدیدی در مسابقات فوتبال است که با استفاده از آن می توان عبور توپ از خط دروازه را با دقت کامل تشخیص داد.

به گزارش کلیک، این فناوری goal-line technology نام گذاری شده است و قادر است در زمان هایی که تشخیص عبور توپ از خط دروازه توسط داور امکان پذیر نیست به کمک او بیاید. از مزایای بسیار عالی این فناوری جدید نسبت به مشابهات قبلی خود، عدم نیاز به قطع کردن بازی است. این فناوری به صورت خودکار عبور یا عدم عبور توپ از خط دروازه را تشخیص داده و نتیجه را به دستگاه ساعت مانندی که به دست داور بسته شده است ارسال می کند. بنابر این داور می تواند فورا تصمیم گرفته و آن را اعلام نماید. در این فیلم می توانید نحوه کار این فناوری را مشاهده کنید.