باغچه هوشمندی که حرکت می کند

محققان اکوسیستم جالبی به نام Hortum Machina B طراحی کرده اند که همانند یک باغچه متحرک بوده و بر اساس شرایط آب و هوایی و نیاز گیاهان حرکت می کند.

به گزارش کلیک، این اکو سیستم از دوازده گونه گیاه مختلف که در یک ساختار کروی شکل قرار گرفته تشکیل شده است. در مرکز این کره یک سیستم هوشمند رباتیک قرار دارد که با سنجش موارد مختلف نیاز گیاه به نور را تشخیص داده و سپس آن را در برابر نور خورشید قرار می دهد. این گیاه می تواند گیاهان را در بهترین موقعیت ممکن برای رشد و بقای بهتر قرار دهد.