قوی ترین ربات جهان را ببینید

دانشمندان موفق به طراحی و ساخت ربات کوچکی شده اند که می تواند اجسامی با وزن ۲۰۰۰ برابر بیشتر از خود را بکشد.

به گزارش کلیک، این ربات Micro Tug نام دارد و توسط پژوهشگران دانشگاه استانفورد آمریکا طراحی شده است. این ربات می تواند با نیروی فوق العاده خود اجسامی با وزن بالا را روی زمین بکشد. اگر بخواهیم قدرت این ربات را در مقیاس یک انسان قرار دهیم، امکان کشیدن یک نهنگ ۳۰ متری روی زمین وجود دارد! این ربات به مواد چسبنده ای مجهز است که ثبات آن را افزایش داده و امکان کشیدن بارهای سنگین را فراهم می کند. در صورتی که چند عدد از این ربات ها در کنار هم قرار بگیرند، قادرند یک خودرو را به دنبال خود بکشند.