یک کفش بخرید، چند کفش ببرید!

یک شرکت خلاق سازنده کفش، کفش هایی را تولید کرده که می توان با عوض کردن رویه، طراحی و شکل آن را عوض کرد.

به گزارش کلیک، همانطور که در فیلم مشاهده می کنید، با خریدن این کفش می توان با توجه به هر موقعیت از رویه و طرح خاصی استفاده کرد. در حقیقت شما می توانید با خریدن یک کفش، چند مدل کفش با طراحی های متفاوت و گوناگون داشته باشید.