طراحی ساعت برای ناسا

شرکت ناسا از شرکت ها و اشخاص معتبر فعال در زمینه طراحی و تولید ساعت خواسته تا برای این سازمان بزرگ و فضانوردان آن ساعت هایی با اپلیکیشن مخصوص طراحی کنند.