مخزن سوخت راکت های ناسا این گونه ساخته می شود

اخیرا سازمان فضایی ناسا فیلمی را منتشر کرده است که در آن می توان مراحل ساخت یک مخزن سوخت را برای موشک های ماهواره بر را مشاهده کرد.

به گزارش کلیک، شما می توانید در این فیلم نحوه ساخت مخزن سوخت راکت های غول پیکر ناسا را ببینید.