پهپادی از جنس غذا

شرکت فیسبوک پهپاد ویژه ای را طراحی نموده است که قطعات آن از جنس مواد خوراکی ساخته شده اند.

به گزارش کلیک، این پهپاد خوراکی که Pouncer نام دارد، برای امداد رسانی در شرایط ویژه طراحی شده است. این پهپاد قادر است با جای دادن غذا در بدنه و بال های خود مقدار قابل توجهی ماده خوراکی را به مناطق دور افتاده و صعب العبور انتقال دهد. بخشی از بدنه این پهپاد نیز با چوب ساخته شده که می توان از آن برای روشن کردن آتش استفاده کرد.