خانه هایی از جنس پلاستیک بازیافتی

شرکت conceptos plasticos با استفاده از پلاستیک های بازیافت شده خانه هایی می سازد که به راحتی قابل نصب و جداسازی هستند.

به گزارش کلیک، این شرکت کلمبیایی ابتدا پلاستیک های بی مصرف را جمع آوری و خرد کرده و پس از پیاده سازی فریاند های مختلف آن ها را به شکل آجر های پلاستیکی در می آورد که در هم قفل می شوند. این خانه ها را می توان طی ۵ روز با ۴ کارگر سرپا نمود و مساحت نهایی آن ها نیز ۱۳۰ متر مربع است. این شرکت توانسته تا به حال ۵۰۰۰ متر از این نوع خانه ها بنا کند و مصمم در سال ۲۰۱۶ تا ۲۴۰ خانه دیگر نیز آماده کند. این خانه های پلاستیکی بسیار ارزان و ایمن است.