ربات کروی شکل ناسا

سازمان ناسا برای ماموریت های اکتشافی خود در سیارات دیگر ربات جدیدی را طراحی نموده که کروی شکل است و می تواند از موانع مختلف عبور کند.

به گزارش کلیک، این ربات SUPERball نام دارد و با شکل کروی خود قادر است بر روی اجرام آسمانی حرکت نموده و اطلاعات جمع کند. از مزایای ویژه این ربات جدید وزن بسیار پایین آن هاست به صورتی که می توان چند عدد از آن ها را با فضاپیما ارسال کرد و در نقاط مختلف یک سیاره رها نمود. این ربات ها فعلا در مرحله تست است و در صورت موفقیت ناسا از آن ها در ماموریت های خود استفاده می کند.