اشتباه خطرناک خودروی خودران در میان چهار راه

یکی از اتومبیل های خودران شرکت اوبر در آمریکا هنگامی که در میان چهار راه بود به صورت ناگهانی به سمت عقب حرکت کرد.

به گزارش کلیک، اخیرا فیلمی منتشر شده است که نشان می دهد خودروی بدون راننده شرکت اوبر در تشخیص جهت در تاریکی شب دچار مشکل شده و برای لحظات کوتاهی به خلاف جهت حرکت می کند. این امر باعث نگرانی سایر رانندگان می شود.