اسپری که همه چیز را ضد آب می کند

Ultra Ever Dry یک اسپری ویژه است که با پاشیدن آن روی اجسام مختلف، می توان آن ها را ضد آب نمود.

به گزارش کلیک، با استفاده از این پوشش می توان هر چیزی را ضد آب کرد. به عنوان مثال می توان آن را روی قطعات الکترونیکی پاشید و بنابر این از آسیب دیدن آن ها در برخورد با رطوبت و آب جلوگیری نمود. این محصول کاربرد های جذاب فراوانی دارد که می توانید آن ها را در فیلم مشاهده نمایید.