با کاغذ چه چیزهایی را می توان برش داد؟

آیا می دانید با همان کاغذی که روی آن چیز می نویسید می توانید اشیایی به سختی چوب و پلاستیک را برش داد؟! کاغذی که قطری در حد چند دهم میلی متر دارد.

به گزارش کلیک، در این فیلم بسیار جالب می توانید شاهد استفاده از یک تکه کاغذ به عنوان تیغه برش در یک دستگاه برش باشید. در این آزمایش باورنکردنی کاغذ می تواند اشیایی سختی مثل مداد، لوله پلاستیکی محکم، چوب و… را به راحتی برش دهد. پیشنهاد می کنیم حتما این فیلم را مشاهده کنید.