آتش فشان خندان را ببینید

مواد مذاب یکی از آتشفشان های آمریکا در هنگام فوران به صورت یک شکلک خندان در آمد.

به گزارش کلیک، این آتش فشان که Kīlauea نام دارد و در جزایر هاوایی کشور آمریکا واقع شده است، در هنگام فوران کردن به شکل صورت خندان پدیدار شد. شما می توانید فیلم این حادثه جالب را مشاهده کنید.