|

اولین تریلر رسمی بازی Destiny 2 منتشر شد

همان طور که کمپانی اکتیویژن و استودیوی بانجی قول انتشار اولین تریلر بازی دستینی ۲ را در روز ۳۰ مارس داده بودند، به این وعده خود عمل کردند.