نحوه Map کردن درایو شبکه در ویندوز 10

سپس روی «تغییر تنظیمات اشتراک‌گذاری پیشرفته» در سمت چپ کلیک کنید.

نحوه Map کردن درایو شبکه در ویندوز 10

آموزش نحوه Map کردن درایو شبکه در ویندوز 10

کشف شبکه را روشن کنید
اگر می خواهید یک درایو شبکه را روی رایانه شخصی ویندوز 10 خود نقشه برداری کنید، ابتدا باید کشف شبکه را فعال کنید. برای انجام این کار، Control Panel را باز کنید و سپس روی "View Network Status and Tasks" در زیر گروه Network and Internet کلیک کنید.

سپس روی «تغییر تنظیمات اشتراک‌گذاری پیشرفته» در سمت چپ کلیک کنید.

در صفحه بعدی، بر روی حباب کنار "Turn on Network Discovery" کلیک کنید تا آن را انتخاب کنید.

روی "ذخیره تغییرات" کلیک کنید و سپس کشف شبکه فعال خواهد شد.

نقشه یک درایو شبکه
با فعال بودن کشف شبکه، اکنون می توانید یک درایو شبکه را نقشه برداری کنید. ابتدا File Explorer را باز کنید و سپس روی "This PC" در سمت چپ کلیک کنید.

سپس، روی «Map Network Drive» در گروه Network در تب Computer کلیک کنید.

پنجره Map Network Drive ظاهر می شود. در کادر نوشتاری کنار «Drive»، حرف درایویی را که می‌خواهید استفاده کنید، انتخاب کنید. می توانید از هر حرفی که در حال حاضر در دستگاه شما استفاده نمی شود استفاده کنید. پوشه یا مسیر رایانه را در کادر متنی "Folder" تایپ کنید، یا روی "Browse" کلیک کنید و دستگاه را از پنجره پاپ آپی که ظاهر می شود انتخاب کنید. همچنین اگر می‌خواهید هر بار که به دستگاه خود وارد می‌شوید متصل شوید، می‌توانید «اتصال مجدد در ورود به سیستم» را انتخاب کنید.


هنگامی که آن را تنظیم کردید، روی "پایان" کلیک کنید و درایو شبکه روی دستگاه شما نگاشت می شود.

این تمام چیزی است که در آن وجود دارد. استفاده از یک درایو شبکه نگاشت شده و یادگیری نحوه اشتراک گذاری (و مشاهده و دسترسی به آنچه در شبکه به اشتراک گذاشته شده است) در زمان و انرژی شما صرفه جویی می کند.

ارسال نظر