نحوه تست امن بودن VPN و نشت DNS

پس از انتشار بدافزارهای مختلف تحت عنوان پروکسی و فیلترشکن، بسیاری از کاربران قربانی استفاده از vpn های رایگان غیرامن شده اند. در ادامه نحوه تست امن بودن VPN را مرور می کنیم.

نحوه تست امن بودن VPN و نشت DNS

نحوه تست امن بودن VPN و نشت DNS

ارسال نظر