چگونه نمایش عکس پروفایل واتساپ را برای مخاطبین خاص محدود کنیم؟

برای عدم نمایش عکس پروفایل واتساپ خود در واتساپ برخی مخاطبین خود، از آموزش زیر استفاده کنید.

چگونه نمایش عکس پروفایل واتساپ را برای مخاطبین خاص محدود کنیم؟

1⃣ ابتدا در واتساپ وارد Setting شوید.

2⃣ گزینه Privacy را انتخاب و بر روی Profile Photo کلیک کنید.

3⃣ گزینه Only Contacts را برای نمایش عکس پروفایل انتخاب نمایید.

4⃣ مخاطب موردنظر در لیست شماره تماس را پیدا کنید و روی آن بزنید.

5⃣ حال آیکونی را که به شکل مداد (Edit Contact) است، بزنید.

6⃣ در قسمتی که شماره مخاطب نوشته شده، عبارت #‌۳۱‌# را قبل از شماره وارد کنید. به عنوان مثال، اگر شماره شخص ۳۲۳۱۲۳۴۵۶ است باید به این شکل نوشته شود: ۳۲۳۱۲۳۴۵۶#۳۱#

ارسال نظر