6 گروه از فایل‌های سیستمی ویندوز که نباید آن‌ها را دست‌کاری کنید

رسانه کلیک - جدای از فایل‌ها و فولدرهای شخصی که روی سیستم‌عامل ویندوز دارید، یکسری فایل‌ها و فولدرها وجود دارند که به فایل‌های سیستمی معروف هستند. این فایل‌های سیستمی ممکن است فضای زیادی از هارد شما را اشغال کنند و گاهی برای اینکه فضای هارد خود را خالی کنید، این فایل‌ها را دست‌کاری می‌کنید و یا کلاً از روی هارد حذف می‌کنید.

6 گروه از فایل‌های سیستمی ویندوز که نباید آن‌ها را دست‌کاری کنید
ارسال نظر