بستن صدای گوشی آیفون با استفاده از قابلیت ضربه زدن به پشت گوشی

رسانه کلیک - یکی از قابلیت‌هایی که اپل در اختیار کاربران خود قرار داده است، انجام کارهای مختلف با استفاده از ضربه زدن به پشت گوشی است. شما از قابلیت می‌توانید برای انجام کارهای مختلف مثل بستن صدای گوشی، باز کردن برخی از اپلیکیشن و کارهایی از این دست استفاده کنید.

بستن صدای گوشی آیفون با استفاده از قابلیت ضربه زدن به پشت گوشی
ارسال نظر