آموزش تغییر پرمیشن فایل ها و پوشه ها در ویندوز ۱۰

شما ممکن است در هنگام استفاده از ویندوز ۱۰ در انتقال، ویرایش یا کپی کردن بعضی از فایل ها دچار مشکل شده و امکان انجام آن را نداشته باشید. در اغلب موارد این مشکل به خاطر دسترسی محدود شما به فایل ها و پوشه هاست. در این آموزش نحوه حل این مشکل را خواهید آموخت.

آموزش تغییر پرمیشن فایل ها و پوشه ها در ویندوز ۱۰
ارسال نظر