وزیر کار جدید برای رونق بورس چه پیشنهادی دارد؟

پیشنهاد وزیر کار دولت رئیسی برای رونق بورس، توسعه تعاونی‌ها و مردمی کردن اقتصاد و در واقع افزایش عرضه شرکت‌ها و... است. 

وزیر کار جدید برای رونق بورس چه پیشنهادی دارد؟

حجت اله عبدالملکی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «عرضه سهام تعاونی ها در بورس به عنوان راهکار پیشنهادی برای جذب سرمایه‌های مردمی است که در خودکفایی و تامین سرمایه تعاونی‌ها نقش بسزایی دارد.»

وی افزود: «توسعه تعاونی‌ها و مردمی کردن اقتصاد، آثار اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد و موجب افزایش روحیه همدلی و هم‌افزایی و مشارکت در میان آحاد مختلف جامعه می‌شود.»

وزیر کار جدید اظهار کرد: «حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و فعال کردن تعاونی‌ها در حوزه‌هایی همچون کشاورزی و مسکن، تبدیل سرمایه‌های راکد به مولد، افزایش صادرات تعاونی ها و تسهیل فرآیند ثبت تعاونی‌ها، برنامه‌های مهم وزارت تعاون برای افزایش اقبال عمومی و میل مردم به مشارکت در بخش تعاونی هستند.»

منبع: تحریریه

ارسال نظر