حقوق شهریور بازنشستگان تأمین اجتماعی کی پرداخت می‌شود؟ + جدول زمانبندی

زمان پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۰ بر اساس حروف الفبا اعلام شد.

حقوق شهریور بازنشستگان تأمین اجتماعی کی پرداخت می‌شود؟ + جدول زمانبندی

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ شهریور آغاز شده است و تا ۳۱ شهریور بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت می‌شود:

زمان پرداخت حقوق شهریور بازنشستگان

منبع: ایسنا

ارسال نظر