چقدر زمان برای رمزگشایی رمزهای عبور لازم است؟

شاید انتخاب یک کلمه رمز مناسب برای بسیاری از کاربران سخت باشد اما وقتی از اینکه هکرها چقدر زمان نیاز دارند تا پسورد آنها را حدس بزنند، مطلع شوید، زمان بیشتری برای انتخاب رمزهای عبور دشوارتر می گذارید.

چقدر زمان برای رمزگشایی رمزهای عبور لازم است؟

چقدر زمان برای رمزگشایی رمزهای عبور لازم است؟

این تصویر را ببینید تا از زمان لازم برای دسترسی هکرها و مهاجمان اینترنتی به رمزهای عبور خود مطلع شوید.

چقدر زمان برای رمزگشایی رمزهای عبور لازم است؟

ارسال نظر