نحوه تعیین ارزش یک اپلیکیشن | فاکتورهای قیمت گذاری روی اپلیکیشن کدامند؟

ارزش گذاری بر روی یک کسب و کار و یا به طور خاص بر روی یک اپلیکیشن کار بسیار پیچیده ای است؛ چرا که فاکتورهای زیادی در تعیین قیمت و ارزش یک اپلیکیشن موثر هستند که در ادامه به آن می پردازیم.

نحوه تعیین ارزش یک اپلیکیشن | فاکتورهای قیمت گذاری روی اپلیکیشن کدامند؟

نحوه قیمت گذاری بر روی اپلیکیشن

اپلیکیشن شما بر چه بستری نوشته شده است؟

برای ارزش گذاری بر روی یک اپلیکیشن ابتدا باید دید این اپلیکیشن با چه زبانی نوشته شده و پلتفرم آن قابلیت توسعه تا چه میزان را دارد. در واقع بک اند کار برای خریدار مهم است که این اپلیکیشن برای اجرا به چه فرایند و چه تعداد نیروی انسانی نیاز دارد. خریدار باید بداند در صورت خرید اپلیکیشن به چه تعداد نیروی انسانی برای ادامه توسعه اپ نیاز دارد تا در براورد هزینه های خود اشتباهی مرتکب نشود. در این بش اگر کدنویسی اپ شما پیچیده و سخت باشد که تیم توسعه خریدار نتواند با آن ارتباط برقرار کند، شانس فروش اپلیکیشن به شدت کاهش پیدا می کند و یا قیمت کلی آن، با افت قابل توجهی مواجه می شود چرا که خریدار می بایست هزینه اضافی زیادی برای بازنویسی کدها انجام دهد. شاید بتوان سهم این بخش را 15 درصد از ارزشگذاری کل اپلیکیشن در نظر گرفت.

چقدر نصب فعال دارید؟

پس از تعیین این مسئله به سراغ تعداد نصب های اپلیکیشن مذکور می رویم که به دو بخش نصب آزاد و نصب فعال تقسیم بندی می شود. نصب آزاد به معنای این است که کاربری یکبار اپ را نصب کرده و سپس آن را از گوشی خود حذف کرده است اما نصب فعال و کاربر فعال که ارزشمند به حساب می آید، به کاربری گفته می شود که اپلیکیشن را روی گوشی خود نصب دارد و از خدمات و سرویس های آن به تناوب استفاده می کند. منظور از تعداد نصب، مجموع نصب های اپلیکیشن مذکور در مارکت های مختلف است. اگر اپلیکیشنی به طور مستقیم دانلود می شود، فروشنده می بایست مستندات فنی بابت یوزرهای نصب شده خود را در اختیار خریدار بدهد تا از عدد و رقم دقیق نصب های فعال و میزان مشارکت کاربران در اپلیکیشن اطلاع داشته باشد. سهم این بخش، 10 درصد از ارزشگذاری روی اپلیکیشن به حساب می آید.

تاثیر طراحی و ظاهر اپ در قیمت آن

طراحی و UX/UI اپلیکیشن و همچنین تعداد ماژول های مختلف اپ در قیمت گذاری آن موثر است، اما تاثیر بسیار کمی در ارزشگذاری نهایی دارند شاید بتوان گفت 5 درصد از ارزش گذاری بر روی اپلیکیشن را به خود اختصاص می دهند.

اپلیکیشن شما چقدر درآمد ماهانه دارد؟

نکته مهم در ارزشگذاری اپلیکیشن بحث مالی است و اینکه اپلیکیشن و بخش های مختلف آن به چه روش هایی و به چه میزان در هر ماه درآمد دارند، سهم بزرگی در ارزشگذاری یک اپلیکیشن ایفا می کنند. اگر بخواهیم به این بخش درصد بدهیم، 60 درصد از ارزش گذاری اپلیکیشن ها در همین بخش خلاصه می شود. چه بسا اپلیکیشنی تنها 10 هزار یوزر فعال داشته باشد اما با مستنداتی که به خریدار ارائه می کند بتواند ثابت کند از همین 10 هزار نصب فعال، ماهانه 50 میلیون تومان درآمد دارد اما چه بسیارند اپلیکیشن هایی که بیش از 1 میلیون نصب دارند اما قادر به کسب درآمد ماهانه 5 میلیون تومان هم از این تعداد نصب نیستند.

نباید این نکته را فراموش کرد که ممکن است اپلیکیشنی پتانسیل درآمدزایی بیشتری داشته باشد اما به سبب ناآشنایی مالک آن در بحث دیجیتال مارکتینگ، درآمد کمی به دست بیاورد و در ارزش گذاری اپلیکیشن، پتانسیل بالقوه اپ و تعداد نصب های فعال آن نیز در نظر گرفته می شود.

فاکتورهای ارزشگذاری روی اپلیکیشن

فاکتورهای دیگر در ارزشگذاری اپلیکیشن برخی فاکتورهای فرعی مثل طول عمر اپلیکیشن، تعداد نسخه های منتشر شده اپ(PWA، اندروید، iOS) تعداد و کیفیت کامنتها در مارکت های مختلف مثل گوگل پلی، کافه بازار و ... در ارزشگذاری نهایی اپلیکیشن تاثیر دارند که همه این موارد شاید 10 درصد از ارزشگذاری کل برای اپلیکیشن را تشکیل دهند.

به طور متوسط بین 10 تا 30 درصد از تعداد نصب کل یک اپلیکیشن را نصب های فعال تشکیل می دهند. به عنوان مثال اگر اپلیکیشنی 1 میلیون نصب داشته باشد، می توان 100 تا 300 هزار تای آن را به طور حدودی نصب فعال به حساب آورد(مگر اینکه فروشنده با مستندات اعداد بیشتر از این را ثابت کند)

اگر فروشنده مدعی شود ماهانه 100 میلیون تومان از اپ خود درآمد دارد، و همه موارد فوق الذکر در تعیین قیمت اپلیکیشن به تائید خریدار برسد، آنگاه می توان قیمت حدودی 1 میلیارد و نیم تا 2 میلیارد تومان را بسته به تغییر در فاکتورهای بالا، برای اپ مذکور برآورد کرد.

ارسال نظر