سایت ثبت نام جاماندگان یارانه از کار افتاد

سامانه ثبت‌نام جاماندگان از دریافت یارانه معیشتی سیصد و چهارصد هزارتومانی که هفته گذشته مسئولان وزارت کار قول راه اندازی آن را داده بودند، برای ثبت نام و بررسی درخواست متقاضیان در دسترس قرار گرفت.

سایت ثبت نام جاماندگان یارانه از کار افتاد

این سامانه در چهارچوب «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس https://my.gov.ir امکان ثبت نام را برای جاماندگان فراهم کرده است.
ورود به این سامانه با یک شماره تماس و ارائه کد ملی ممکن خواهد بود.

با توجه به حجم گسترده مراجعات به وب سایت مذکور، سرورهای سایت مذکور توان مدیریت تقاضاهای مراجعین را نداشته و به همین خاطر فعلاً از دسترس خارج شده اند. به نظر می رسد با گذشت زمان و کم شدن فشار مراجعه و توزیع آن در ساعات آینده و روزهای اتی، این مشکل حل شود. مگر اینکه مسئولین پهنای باند اضافه برای خدماترسانی بهتر اضافه کنند.

ارسال نظر